Fakturering

Våre kunder kan fakturere via direkte tilkobling til våre program eller ved innlevering av fakturagrunnlag.

Vårt fakturaprogram Agendec som baserer seg på direkte oppkobling til vårt hoved program for
bokføring, Info Easy, har følgende fordeler og rapporterings muligheter:

  • 100% integrasjon med Infoeasy
  • Full drilldown ned til originalbilag
  • Dashboard med link til rapporter viser bl.a grafer med omsetning, resultat, kasse/bank samt forfalte og åpne poster kunder/lev
  • Agendec leverer med standardrapporter - enkelt å definere nye
  • Grafikk i rapportering - viser bl.a. 10 siste års utvikling
  • Rapportarkiv - regnskapskontorets kjørte rapporter + evt andre dokumenter
  • Overføring til Excel.

Utover dette leverer vi selvsagt ordinær faktureringstjeneste.

Om du ønsker å nytte egne faktura program så er dette fleksibelt overfor våre program.