Fusjon/fisjon

Vi bistår med fusjon og fisjon av selskaper.